stowarzyszenie patriotów ziemi częstochowskiej
"Patriotyzm jako miłość do ojczyzny
przyznaje wszystkim innym narodom
takie samo prawo jak własnemu,
jest zatem drogą do uporządkowanej
miłości społecznej."
- Jan Paweł II
Facebook

Żołnierze Wyklęci–Niezłomni w Kamienicy Polskiej

Opublikowano: 18 marca 2018

6 marca 2018 r. w Kamienicy Polskiej odbyły się Obchody ku czci Żołnierzy Niezłomnych -Wyklętych. I tym razem Klub Patria miał przyjemność oraz zaszczyt wspomóc organizację uroczystości przygotowanej przez uczniów i nauczycieli LO w Kamienicy Polskiej.

Obchody zostały zorganizowane w związku z Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” i miały na celu uczczenie bohaterów Antykomunistycznego Powstania z lat 1944-1956.

Uroczystość odbyła się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Zaproszonych gości powitała Pani mgr Iwona Choła, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej. Następnie przedstawiona została praca konkursowa autorstwa uczennicy kl. 2 LO w Kamienicy Polskiej – Żanety Litarskiej. 15 minutowy film zdobył wyróżnienie w konkursie „Żołnierze Wyklęci. Niezłomni Bohaterowie”, organizowanym przez Panią Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigę Wiśniewską. Praca pod tytułem: ,,Od Kowla do Myszkowa – wspomnienia żołnierza NZS” przedstawia historię Żołnierza Wyklętego, Pana Zdzisława Wronki „Czarnoty”.

Główną część obchodów stanowiło spotkanie z Panią Ewą Szakalicką, która jest znaną dziennikarką, publicystką, autorką ponad 100 filmów dokumentalnych oraz wielu programów w telewizji publicznej. Podczas uroczystości został wyemitowany film jej autorstwa pod tytułem: „Podwójnie Wyklęty”. Jego projekcję poprzedziła prelekcja Pani Ewy Szakalickiej, podczas której zostało przybliżone tło wydarzeń filmu. Uczestnicy uroczystości poznali losy kpt. Romualda Rajsa „Burego”, po dzień dzisiejszy niesłusznie oskarżanego o zbrodnie, których nie popełnił.

Na zakończenie uroczystości uczestnicy oddali hołd Żołnierzom Wyklętym skandując hasło: „Cześć i chwała Bohaterom”.

Obchody zostały zarejestrowane na zdjęciach wykonanych przez Pana Krzysztofa Szczepanika, redaktora strony „Miejscowość Kamienica Polska i okolice”.


Jan Paweł II – Ojczyzna, patriotyzm, naród

Opublikowano: 10 kwietnia 2015

OJCZYZNA

Wyraz „ojczyzna” łączy się z pojęciem i rzeczywistością ojca. Ojczyzna to jest poniekąd to samo co ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach. To znaczące, że wielokrotnie mówi się też: „ojczyzna-matka”. Wiemy z własnego doświadczenia, w jakim stopniu przekaz dziedzictwa duchowego dokonuje się za pośrednictwem matek. Ojczyzna więc to jest dziedzictwo, a równocześnie jest to wynikający z tego dziedzictwa stan posiadania – w tym również ziemi, terytorium, ale jeszcze bardziej wartości i treści duchowych, jakie składają się na kulturę danego narodu. …czytaj dalej »


Patriotyzm i jego rola w rozwoju osoby ludzkiej

Opublikowano: 8 kwietnia 2015

patriotyzm-reporterskie-92897-large

Żyjemy w czasach, kiedy patriotyzm oraz nierozerwalnie związane z nim Naród i Ojczyzna są źle postrzegane i traktowane. Cierpi na tym nie tylko polityka ale przede wszystkim sam człowiek. W świadomości bardzo wielu osób, i to nie tylko Polaków, z patriotyzmem konkurują dwa jego zwyrodnienia, dwie postacie: szowinizm z jednej strony, będący jakby chorobliwym przerostem patriotyzmu oraz z drugiej strony swoisty nihilizm społeczny, będący stanem chronicznej obojętności i martwicy duchowej na sprawy ojczyzny, narodu i państwa. Sam patriotyzm zazwyczaj bywa wiązany z przywiązaniem do państwa, gdy tymczasem jest on istotnie związany z osobowym życiem człowieka, a jako taki ma znaczenie ogromne nie tylko dla samego człowieka ale i całej dziedziny działań politycznych.

O niewłaściwym pojmowaniu patriotyzmu nie trzeba nikogo w Polsce przekonywać. Wystarczy tylko prześledzić programy nauczania historii, wiedzy o społeczeństwie czy języka ojczystego. Wystarczy sięgnąć do ośrodków informacyjnych (tych potocznych i tych „głęboko intelektualnych”), powstałych ostatnio „wielkich dzieł sztuki”, by przekonać się, że patriotyzm jest wypierany i zastępowany przez ideologię szowinistyczną, bądź leż przez różne odmiany nihilizmu społecznego o charakterze kosmopolitycznym. Sam patriotyzm bywa ukazywany jako zbyteczny anachronizm, który rychło obumrze w duszy człowieku i całego narodowego społeczeństwa. W jego miejsce ma się pojawić jakiś bliżej nieokreślony, tolerancyjny stosunek do wszystkiego innego, nawet do samego zła. …czytaj dalej »


Cywilizacja łacińska

Opublikowano:

2009-04-13_ConstantineTheGreat_York

Zdaniem Koniecznego, dziejów ludzkiej historii, nie sposób zrozumieć i wyjaśnić bez uwzględnienia faktu istnienia różnych typów cywilizacji. Społeczność i występujące w niej organizacje w postaci rodziny, gminy, państwa, Kościoła, administracji, wreszcie sam naród, zależą od cywilizacji w łonie której są budowane i kształtowane. Przez cywilizację Konieczny rozumiał metodę ustroju życia zbiorowego. Wszędzie gdziekolwiek człowiek się pojawił, gdzie spotykamy nawet najprymitywniejsze formy życia zbiorowego, tam jest jakaś cywilizacja – twierdził Koneczny.

Cywilizacji było wiele, jedne upadły, na ich miejsce powstały nowe. Żadna z cywilizacji nie jest ze swej natury nieśmiertelna, ani też nie ma zapewnionego na zawsze trwania. Każda cywilizacja walczy o swój byt na płaszczyźnie intelektualnej, moralnej i materialnej. W historii istniało przeszło dwadzieścia cywilizacji; do dnia dzisiejszego zachowało się siedem.

Cywilizacje różnią się przede wszystkim rozumieniem człowieka i spraw ludzkich (moralności, intelektualnej dziedziny życia, zdrowia i majątku, jak i proporcją tych względem siebie). W oparciu o sobie jedynie właściwe rozumienie człowieka budują własne struktury życia zbiorowego. …czytaj dalej »


Kim jesteś Polaku?

Opublikowano: 29 marca 2014

ksadamKim Ty jesteś współczesny Polaku? Czy tak jak orzeł, potrafisz się wznieść wysoko, ponad prywatę, ponad to co przyziemne, ponad swoje wygodnictwo, zarobki, ponad podziały? Czy potrafisz się unieść wzwyż i z lotu owego królewskiego ptaka ogarniać jak najszersze horyzonty?

Czy patrzysz daleko i wstecz za siebie, żeby poznać i odkryć na nowo swoje wspaniałe dziedzictwo, dzieje nie mające sobie równych, klejnot narodowej kultury? Czy patrzysz z troską w przyszłość, żeby w jak najlepszym stanie ten skarb pomnożony przekazać następnym pokoleniom? Czy patrzysz też bacznie na prawo i na lewo, czy jakieś niebezpieczeństwo nie czyha, gotów rzucić się do obrony i nie dać skalać gniazda?

…czytaj dalej »


Sarmatyzm

Opublikowano: 24 marca 2014

Polakamiśmy się rodzili, polskie obyczaje obserwować powinniśmy. To hasło sformułowała konfederacja województwa krakowskiego w 1733 r., wyrażając zwięźle i surowo ukształtowane już od dziesięcioleci przekonanie szerokich rzesz szlacheckich. W tym programie obrony narodowego stylu życia przed cudzoziemszczyzną zbiegały się tendencje bardzo różne: od fanatyzmu i ciemnoty, wrogiej nowoczesnemu postępowi nauki i nowemu stylowi życia, wyznaczonemu przez rozwój gospodarczy, aż do słusznej obrony i umocnienia narodowych, swoistych wartości kulturalnych i moralnych. Ten program formułowany był pod hasłem sarmatyzmu. …czytaj dalej »