stowarzyszenie patriotów ziemi częstochowskiej
Jeśli komu droga otwarta do nieba,
Tym, co służą ojczyźnie.
- Jan Kochanowski
Facebook

Etos szlachecki

Kto pragnie swe życie uczynić szlachetnym, winien zobowiązać się:

  1. Zwalczać wady charakteru i dążyć do świętości przez miłość Syna Bożego, a naszego Króla i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
  2. Okazywać pokorę, posłuszeństwo i wierność wobec tego, co Kościół święty podaje do wierzenia.
  3. Obronę wiary rzymsko-katolickiej i Ojczyzny nad troskę o własne zdrowie i życie przedkładać.
  4. Zgodnie z nakazami świętej wiary, tak przyjaciołom jak i wrogom miłosierdzie okazywać.
  5. Bezinteresowną pomoc Ojczyźnie, braciom i siostrom w wierze nad osobisty interes przedkładać.
  6. Dbać o dobre obyczaje i mowę ojczystą, stroniąc od wszelkiego bluźnierstwa, fałszu i przekleństwa.
  7. Nieustannie pogłębiać wiedzę na temat wiary, tradycji i historii Ojczyzny.
  8. Unikać próżnych rozrywek i lenistwa, tak fizycznego, jak i duchowego.
  9. Bojkotować media, organizacje i wszystko to, co występuje przeciw świętej wierze i dobru Ojczyzny.
  10. Dane słowo za święte uważać, ze zobowiązań się sumiennie wywiązywać i heroizm na wszystkich polach życia praktykować.

Tak nam dopomóż Bóg!

Modlitwa  o męstwo

Jezu Chryste, Panie,
który masz we mnie brata,
wyrwij mnie z zamętu świata;
Pozwól mi przejrzeć na oczy,
bym z drogi Twojej nigdy już nie zboczył;
Wybacz, że tak często hańbię Twoje imię –
ukarz mnie, jeśli z wolą Twoją się rozminę;
Uczyń mnie godnym Twojego Królestwa,
naucz pokory, miłości i męstwa;
Prowadź do świętości, dodawaj odwagi,
bym cierpliwie znosił kłamstwa i zniewagi;
A gdy czas przyjdzie wreszcie  z tym światem się rozstać,
Spraw, by śmierć moja była mi radosna. Amen.