stowarzyszenie patriotów ziemi częstochowskiej
"Państwo polskie jest
państwem katolickim…
bo państwo nasze jest
państwem narodowym,
a naród nasz jest
narodem katolickim."
- Roman Dmowski
Facebook

Deklaracja ideowa

Wychodząc naprzeciw czasom powszechnego podzielenia, pomieszania i utraty poczucia tożsamości, Klub Patria pragnie jednoczyć osoby i środowiska, którym los polskiego narodu nie jest obojętny, spełniając funkcję łącznika i przyczyniając się do moralnego rozkwitu społeczeństwa poprzez działania mające na celu formowanie ludzkich charakterów w miłości do Boga i Ojczyzny.

Hymnem Klubu jest Pieśń Konfederatów Barskich autorstwa Juliusza Słowackiego do muzyki zespołu De Press, a głównym znakiem rozpoznawczym orzeł w koronie zwieńczonej krzyżem jagiellońskim, umieszczony na karmazynowej tarczy z nazwą Klubu i łacińskim pozdrowieniem „Esto vir!”, co znaczy: „Bądź mężny!”.