stowarzyszenie patriotów ziemi częstochowskiej
"Kto ojczyźnie służy,
sam sobie służy."
- Piotr Skarga SJ
Facebook

„Boże, pobłogosław Węgrów!”

Opublikowano: 19 marca 2014

Mijają już trzy lata od przyjęcia przez Parlament Węgier nowej Konstytucji, której preambuła rozpoczyna się od słów „Boże, pobłogosław Węgrów!”, po których następuje narodowe wyznanie wiary, uznające kluczową rolę chrześcijaństwa w podtrzymywaniu narodu.

Nowa ustawa zasadnicza ma stanowić powrót do ciągłości państwa i łączyć wielowiekowe tradycje z aktualnym położeniem Węgier na arenie międzynarodowej. Zapewnia ona m.in. ochronę małżeństwa jako dobrowolnego związku kobiety i mężczyzny czy ochronę życia każdego człowieka od poczęcia. Zabrania ona także działań eugenicznych polegających na próbie uszlachetnienia gatunku ludzkiego czy klonowaniu ludzi.

Nowa Konstytucja głosi także, że państwo węgierskie dąży do zapewnienia wszystkim godnych warunków mieszkaniowych oraz możliwości pracy dla każdego, kto jest do niej zdolny i chętny. Ciekawy jest także konstytucyjny zapis o obowiązku opieki pełnoletnich dzieci nad rodzicami, którzy jej wymagają. Ustawa zasadnicza zapewnia także ochronę dziedzictwa naturalnego, jak i kulturowego Węgier oraz dostęp do wody pitnej i zdrowej żywności, wolnej od genetycznych modyfikacji. Znajdziemy tam także zapis o utrzymywaniu przez Węgry systemu ochotniczej rezerwowej obrony narodowej.

Wywiad Jana Pospieszalskiego z premierem Węgier, Viktorem Orbanem.

AMB.